Kalp Hastalıkları (Kardiyoloji)Konumuz Sağlık

Kardiyomiyopati Tedavisi

Kalp kasının (miyokard) zayıflamasına ve görevini tam olarak yapamamasına neden olan herhangi bir kalp hastalığı kardiyomiyopati denir. Bunların hepsi kalp kasının hasar görmesine, zayıflamasına ve kalbin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememesine neden olabilecek birçok hastalığı içerir.

Bazı kardiyomiyopatilerde kalp kası güçsüzleşir ve incelir. Çoğu türündeise kalp kası anormal derecede kalınlaşır. Bu durumlarda kalp kanı etkin bir biçimde pompalayamaz. Bu pompalanamayan kan kalpde hareketsiz kalır ve pıhtılaşabilir. Bu pıhtılar serbest kalıp pompalanan kana karışırsa arteriyal emboliye neden olur. Yine abluka altındaki kalp kası potansiyel olarak anormal kalp ritimlerine karşı açık hale gelir. Bunun sonucunda da konjestif kalp yetmezliği gelişir.

Kardiyomiyopati Semptomlar

Kardiyomiyopati erken safhalarında semptomlara neden olmayabilir. Başka bir hastalığı teşhis etmek için çekilen göğüs röntgeni kalbin genişlediğini gösterdiğinde tesadüfen keşfedilebilir. Kardiyomiyopati semptomlara neden olduğunda, bunlar artık zayıf (sorunlu) bir kalbin neden olduğu semptomlar: halsizlik, güçsüzlük ve çok az efor sarf edildiğinde veya uzanırken bile oluşan nefessiz kalma.

Kardiyomiyopati anormal kalp ritimlerine (ritim bozukluklarına) neden olduğunda; semptomlar çarpıntı, sersemlik hali, bayılma ve hatta ani ölümü kapsayabilir. Hipertrofik kardiyomiyopitisi olan kişilerde göğüs ağrısı da gelişebilir.

Kardiyomiyopati Tedavisi

Fiziksel muayene ile sonuçları olan semptomlara (özellikle kalp yetmezliği sinyalleri) ve bir göğüs röntgeni, ekokardiyogram ve elektrokardiyogramın sonuçlarına bakılarak hastaya kardiyomiyopati teşhisi konabilir.

Nadiren, endomiyokardiyal biyopsi dediğimiz bir teste gerek duyulur. Bu testte, boyundaki bir venden (toplardamara) bir kateter ile girilerek kalbe inilir. Kateterin ucunda bulunan küçük bir alet yardımı ile kalp duvarının iç kısmından küçük bir parça alınır. Ve bu kalp dokusu örneği mikroskopla incelenir.
Semptomların en çok görülen iki sebebi olan kalp yetmezliği ve anormal kalp ritimleri de (ritim bozuklukları) dahil kardiyomiyopatinin bütün türleri için tedavi seçenekleri mevcuttur.
Alkolik kardiyomiyopatili hastalar öncelikle alkolün etkilerine karşı özellikle hassas gibi görünmektedirler. Bu tedavisindeki en önemli aşama, alkolün bırakılmasıdır. Daha sonra kalp yetmezliği semptomları ilaçlar ve diyetle kontrol edilebilir. Hipertrofik kardiyomiyopati tedavisinde göğüs ağrısı ve nefessiz kalma semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olunur. Bu tedavi ani kardiyak ölüm riskini azaltır. Bunda genellikle beta blokörlerin ya da kalsiyum kanal blokörlerinin kullanılır.

Anormal kalp ritimlerini (ritim bozukluklarını) önlemek için de ilaç kullanılması gerekir. Aşın yorucu egzersizlerden kaçınılmalıdır, çünkü bu ani kardiyak ölüme yolaçabilir.

Bazen, kalp ritimini düzenini sağlamak için bir kalp pili (pacemaker) ya da vücuda yerleştirilebilen bir defiralatör kullanılır. Kalınlaşmış kalp kası kalpteki kan akışını aksatıyorsa, bu sorunu ortadan kaldırmak için kalp kasının bir kısmının cerrahi yolla çıkarılması gerekebilir.

Aile bireylerinde hipertrofilik kardiyomiyopati varsa, sizde hiçbir semptom görülmüyorsa bile hipertrofilik kardiyomiyopati olup olmadığını anlamak için muayene olmanız gerekir.

Kardiyomiyopati rahatsızlıkları için hastanelerde hangi bölüm / doktora gidilir?

Kardiyomiyopati rahatsızlıklarında hastanelerinin Kalp Hastalıkları (Kardiyoloji) bölümlerine gidebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu