GastroenterolojiGenel cerrahiKonumuz Sağlık

Kapalı Göbek Fıtığı Ameliyatı ve Avantajları

Göbek fıtıkları açık ve kapalı yöntemle ameliyat edilebilir ancak ideal yöntem kapalı ameliyatlardır. Kapalı ameliyatta yama karın içinde konur. Kapalı ameliyatlar sadece kozmetik ve ağrı/konfor ilişkisi açısından daha iyi değil aynı zamanda onarımın sağlamlığı ve dayanıklılığı bakımından da açık onarımlara kıyasla daha üstündür. Genel anestezi alabilen her hastaya kapalı ameliyatı önermek gerekir.

Kapalı Göbek Fıtığı Ameliyatı

Göbek fıtığının kapalı ameliyatı hastanın karnın yan tarafından yapılan 3 küçük kesi ile gerçekleştirilir. Her biri 1 cm’den küçük bu kesiklerden birinden video kamera içeri yerleştirilip bu kameranın monitördeki çektiği ve yansıttığı görüntülere bakarak ameliyat yapılır.

İç organların içinden geçtiği delik bulunur; içinden geçmiş olan doku ve organlar karın içine geri alınır ve deliğin olduğu yere yama yerleştirilir. Göbek fıtığı kapalı ameliyatları, kullanılacak yamanın büyüklüğü, hastanın daha önce karın ameliyatı geçirip geçirmediğine bağlı olarak 30-60 dakika arası sürer.

Kapalı ameliyatta mutlaka kompozit yama (çift yüzlü=dual yama) kullanmak gerekir. Ameliyat sırasında rulo yapılıp ince uzun hale getirilen yama, deliklerden birinden karın içine sokulur. Burada tamamen açılıp düz hale getirilen yama karın içinden fıtık deliğinin olduğu yere tutturulup tespit edilir. Karın içindeki yamanın bir yüzü karın zarına tespit edilirken diğer yüzü barsaklara ve diğer iç organlara bakar şekilde tespit edilmiştir.

Çift yüzlü kompozit yamalar (dual yama) daha pahalı olduğu için ameliyat maliyetini artırır. Ancak kapalı yöntemde yama karın içine yerleştirildiği için karın duvarındaki deliğin en sağlam kapatılması bu şekilde yamanın içerden konması ile mümkündür.

Çok küçük göbek fıtıklarında bile kapalı yöntem hem estetik açıdan hem yamanın sağlam ve dayanıklılığı bakımından önemi bir avantaj oluşturur. Ayrıca çok büyük göbek fıtıklarında kapalı yöntem hasta için daha kolay ve konforlu olabilir.

Ameliyatı takiben hasta 2 saat sonra su içer, akşam yemeğini yer ve isterse ayağa kalkabilir. Ertesi gün sabah normal kahvaltısını eden hastanın kontrolü yapılır ve taburcu edilir. Hasta çok kısa süre içinde işine normal yaşamına döner.

Kapalı Göbek Fıtığı Ameliyatı Avantajları

Kapalı fıtık ameliyatları 3 küçük delikten gerçekleştirilir.Göbek fıtıkları ve kesi yeri fıtıklarının açık ameliyatı büyük kesilerle yapılabilir. Özellikle fıtığın büyüklüğü ile alakalı olarak kesinin uzunluğu da artar. Kesinin uzunluğu özellikle şişman hastalarla diabeti olan hastalarda önemlidir çünkü yara iyileşmesi sorunları olur. Yamalı fıtık ameliyatlarında yara enfeksiyonu kısa zamanda yamayı tehdit eder. Bu nedenle hiç istenmeyen bir kompliasyondur.Buna karşılık kapalı fıtık ameliyatlarında yara iyileşmesi veya buna bağlı komplikasyon riski yok denecek kadar azdır. Yara iyileşme sorunu olmaması, yamanın da güvenliği açısından çok önemlidir. Kapalı fıtık ameliyatlarının en önemli avantajlarından birisidir kesilerin çok küçük olması.Küçük kesiler ayrıca yan tarafta bel bölgesinde olduğu için görünmez bir yerdedir ve bir süre sonra kaybolur gider. Kapalı fıtık ameliyatında deliklerin kesisi, hem ameliyat sonrası ağrı hem de estetik açısından düşünürsek, kapalı fıtık ameliyatları, açık fıtık ameliyatlarından daha üstündür.

Bütün karın duvarının içerden görülmesi

Açık ameliyat sırasında karın duvarının sadece ilgili kısmını görmek mümkündür ama buna karşılık kapalı fıtık ameliyatında karın içine hava verip şişirdikten sonra tüm karın duvarını içerden gözlemek mümkündür.

Tüm karın duvarını içerden görmenin avantajı şu: içerde başka küçük fıtık veya zayıf noktalar varsa bunları da onarmek mümkündür.

Göbek veya göbek bölgesi fıtıklarında içerden yapılan onarımlarda çevrede başka delik veya zayıf nokta varsa bunlar da yamanın örttüğü alan içinde bırakılıp onarılabilir. Bunun için biraz daha büyük bir yamayı uygun pozisyonda tespit etmek yeterlidir.

Kapalı fıtık ameliyatlarının bu üstünlüğü kesi yeri fıtıklarında daha da önemlidir. Kesi yeri fıtıkları eski kesi izi boyunca -bozuk bir fermuarın açılması gibi- hızla büyür. Daha önceki ameliyata ait dikişlerin olduğu çizgi oyunca yeni fıtıklar veya başka zayıf noktalar olabilir. Bunları açık ameliyat sırasında yukardan görmek mümkün değildir. Halbuki karın iç kısmından tüm bu küçük fıtıkları da görüp yamanın ona göre yerleştirilmesi hastayı ilerde buradan çıkacak fıtıklardan korumuş olabilir.

Yamanın daha arka katmana karın içine konması

Yama karın duvarı katmanları arasında şu 3 yerden birine konabilir : cilt ile adale arasına (onlay), adale ile karın zarı-periton arasına (sublay) ve karın (zarı) içine (inlay).

Yamanın yerleştirildiği yer ile fıtık ameliyatının başarısı arasında bir ilinti vardır. Yama karın içine ne kadar yakın olursa hem o derecede dirençli ve sağlam olur; hem de yara ve yama komplikasyonları daha az görülür. Özellikle cilt ile adale arasına konan yamalar hem kolayca açılır hem de bu bölgedeki yağlı dokuların özelliğinden kolayca vücut tarafından red edilebilir. Yamanın en iç kısma konması yani karın içine yerleştirilmesi ancak kapalı fıtık ameliyatları ile mümkündür.

Açık ameliyatlarda yama adale üstüne (onlay) veya adale arkasına sublay konabilir. Biz fıtık merkezinde “açık yöntemle” yaptığımız tüm göbek ve kesi yeri fıtıkları ameliyatlarında yamayı mutlaka adale arkasına koyarız. Çünkü adale arkasına konan yamalar içerden gelen basınca karşı daha dirençlidir ve yara enfeksiyonu ve red gibi komplikasyonlara karşı da güvenlidir.

Yamanın adale üstüne konduğu ve tespit edildiği fıtık onarımları ancak ve ancak fıtık deliğinin çok küçük olduğu vakalarda ve buna karşılık büyük bir yamanın sıkı sıkıya tutturulduğu durumlarda işe yarayabilir. Bu koşullar dışında onlay adale üstü yama uygulaması yeterince güvenli değildir. Bu nedenle bizim uygulamalarımızda “göbek fıtıkları ve kesi yeri fıtıklarında” onlay onarım yoktur.

Daha az doku zedelenmesi, daha az ağrı ve kısa yatış süresi

Kapalı fıtık ameliyatları 3 küçük delikten gerçekleştirilir. Göbek fıtıkları ve kesi yeri fıtıklarında karın içine verilen gazla karın içi şişirilir ve bu doğal boşlukta ameliyat gerçekleştirlir. Bu teknik nedeni ile karın duvarı dokularında zedelenme minimumdur.

Buna karşılık açık ameliyatlarda fıtığın büyüklüğü ile doğru orantılı uzun bir kesi yapılır. Eğer hasta şişman ve karın duvarı kalın adale katmanı arkasına ulaşmak için ciddi bir doku kesilmesi gerekir. Bu nedenle oluşan doku zedelenmesi açık ameliyatta fazladır.

Doku zedelenmesi arttıkça ameliyat sonrası hastanın ağrı şiddeti ve süresi de daha uzun olur; buna karşılık verilen ağrı kesici ilaçları da daha fazla doz ve sürelerde kullanmak gerekir.

Hastanın doku zedelenmesi daha az ve ağrı kesici ihtiyacı daha düşük olunca hastanede yatış süresi de daha kısa olacaktır. Açık fıtık ameliyatı sonrası 2-4 gün arası hastanede yatan hastalar aynı fıtık ameliyatı kapalı yöntemle yapılınca ertesi gün taburcu olabilirler.

Hastanın işine gücüne ve sosyal hayatına hızlı dönüşü

Kapalı fıtık ameliyatlarının kısa zamanda yaygınlaşması ve bu konuda tüm dünyada araştırma geliştirme çalışmalarının arkasındaki motivasyon hastanın işine erken dönmesini sağlamaktır; diğer bir deyişle işgücü kaybını en aza indirmektir.

Açık ameliyat sonrası 2-4 gün hastanede yatan hasta kapalı ameliyat sonrası aynı gün veya tercihen ertesi gün taburcu olur. Bu hızlı iyileşme süreci nekahat döneminde de sğrer ve hastanın bir hafa içinde işinin başında olması mümkündür Buna karşılık açık ameliyatlarda bu süre, yamanın büyüklüğü ve hastanın yaptığı işin ağırlığına göre 3-4 haftayı bulabilir.

Kapalı fıtık ameliyatları özellikle ağır işte çalışan, kendi iş yerinde esnaf gibi çalışan ve spor yapan hastalar için çok uygundur. Kapalı fıtık ameliyatında kullanılan özellikli yamaların karın içine konması sonucu erken dönemde ağır kaldırma ve egzersize karşı da daha dayanıklıdır; nüks ihtimali yok denecek kadar düşüktür.

Ameliyat süresinin kısalığı

Göbek fıtıkları ve kesi yeri fıtıklarında kapalı fıtık ameliyatının bir avantajı da ameliyat süresinin açık fıtık ameliyatına göre daha kısa olmasıdır. Ameliyat süresi özellikle aklp ve akciğer hastalıkları yönünden riskli hastalarda daha önemlidir. Ameliyat süresi uzadıkça hastanın güvenliğini sağlamak anestezi hekimi için daha zor olabilir.

Küçük fıtıklarda ameliyat süre farkları çok fazla olmayabilir hatta bir birine yakındır. Ancak fıtık büyüdükçe açık ameliyat süresi ciddi oranda artarken, kapalı fıtık ameliyatında süre aynı kalır veya çok az değişir. Bunun nedeniaçık ameliyatta kesi uzunluğu fıtık büyüklüğü ile orantılıdır ve süreyi etkiler. Ayrıca açık fıtık ameliyatlarında yamayı yaymak için adale arkasında bir cep oluşturmak gerekir. Karın zarı ile adale arasındaki katmanda böyle bir cep oluşturulması ve yamanın buraya yayılıp dikişe tespit edilmesi zaman almaktadır. Büyük fıtıklarda daha daha büyük yama kullanılır. Bu durumda oluşturulacak cep büyüdüğü için süre uzar.

Buna karşılık kapalı fıtık ameliyatında böyle bir cep oluşturma zorunluluğu yoktur. Yama karnın içine otomatik vidalar ile bir kaç dakika içinde tutturulur. Şimdi balonlu yamalar sayesinde yamanın karın içinde pozisyonu da çok kısa sürede düzeltilebilir.

KAPALI YÖNTEM GÖBEK FITIKLARINDA ALTIN STANDART OLMAKLA BERABER ÖZELLİKLE: İşine hemen dönmek isteyenlerde,  profesyonel sporcularda, sürekli spor yapanlarda, işi fiziki güç gerektirenlerde, estetik kaygısı olan genç kadınlarda ve nüks göbek fıtıklarında  İDEALDİR.

Göbek fıtığı için hangi bölüme / doktora gidilir?

Göbek fıtığı şikayeti olanların hastanelerin Genel Cerrahi bölüm doktoru veya Gastroenteroloji polikliniklerine başvurması gereklidir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu